top of page

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ KKM

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΕΙΡΑ CTS

Οι μονάδες κλιματισμού της σειράς CTS σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του σχεδιασμού των κτιρίων και την αρχιτεκτονική, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις ακόμα και για ένα μικρό χώρο. Από την άποψη αυτή η σειρά CTS εξελίσσεται, έχοντας ως βασικό κριτήριο τη μείωση του όγκου/ χαμηλότερου κόστους, διατηρώντας παράλληλα το στόχο να καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των απαιτήσεων τεχνικών συστημάτων. Οι μονάδες της σειράς CTS κατασκευάζονται σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και διατίθενται σε 16 τυποποιημένα μεγέθη, από 01 έως 10 με τετράγωνη διατομή και 11 έως 16 με ορθογωνική διατομή, καλύπτοντας ένα εύρος τυπικών ρυθμών ροής αέρα από 1.000 έως 80.000 m3/h. Οι μονάδες με υψηλότερες παροχές διαστασιολογούνται βάσει των απαιτήσεων που προκύπτουν.

Κατάλογος Rooftop- KKM

Η αρθρωτή κατασκευή και η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων κάνουν τις μονάδες διαχείρισης αέρα «CTS» από τις πιο πλήρεις και αξιόπιστες σειρές στην αγορά. Αυτή η σειρά προϊόντων είναι πολύ ευέλικτη. Χάρη στις τεχνικές ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού της Sital Klima, κατόπιν αιτήματος, είναι δυνατό να κατασκευαστούν μονάδες CTS εξοπλισμένες με πίνακα ελέγχου και σύστημα ρύθμισης. Τα συστήματα ρύθμισης με μικροεπεξεργαστές και οθόνες επιτρέπουν στον χρήστη να εποπτεύει τις παραμέτρους λειτουργίας των μονάδων, να τις ρυθμίζει, να ορίζει τις οριακές τιμές και να απεικονίζει τα γεγονότα συναγερμού. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εγκατάστασης απομακρυσμένου πληκτρολογίου για τον τηλεχειρισμό της θερμοκρασίας, της ρύθμισης του σημείου αναφοράς και του ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας και των συναγερμών. Οι μικροεπεξεργαστές διασυνδέονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω προγραμμάτων επίβλεψης μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας "Modbus".

Το λογισμικό Aircalc ++ επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη επιλογή των μονάδων σειράς CTS σύμφωνα με τις απαιτούμενες παραμέτρους και τις συνθήκες σχεδιασμού. Η ευρεία γκάμα εξαρτημάτων και η ελευθερία επιλογής διαμόρφωσης επιτρέπουν την γρήγορη απόκτηση όλων των απαραίτητων δεδομένων για το μέγεθος της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Για παράδειγμα, καθορίζοντας τις απαιτήσεις από το πρόγραμμα, είναι δυνατόν να αποκτήσετε προς εκτύπωση στοιχεία τεχνικών ιδιοτήτων, μεγεθών, βαρών, επίπεδα ήχου, καθώς και επεξεργάσιμη περιγραφή σχεδίων (DWG) κείμενα MSWord και πολλά άλλα.

 

 

 

 

 

 

Η πράσινη ετικέτα αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Bioxigen στο προϊόν. Η συνεχής δραστηριότητα Bioxigen είναι κλιμακωτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις, σε αυτή τη βάση η οξειδοαναγωγική αντίδραση καθορίζει μικροβιακή μείωση στον αέρα και στις επιφάνειες της μονάδας αερισμού, στους αεραγωγούς ή ακόμα και σε συναφείς χώρους. Πολλές δοκιμές απέδειξαν θεαματικά αποτελέσματα εκ των οποίων αρκετά έχουν επίσης επικυρωθεί από σημαντικά ερευνητικά εργαστήρια.

 

 

 

 

 

 

 

Η SITAL KLIMA INDUSTRIES SRL συμμετέχει στο πρόγραμμα ECP για τις Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες. Ελέγξτε τη διαρκή ισχύ του πιστοποιητικού: www.eurovent-certification.com

Η πιστοποίηση Eurovent πιστοποιεί την απόδοση του εξοπλισμού λειτουργίας στον τομέα της επεξεργασίας αέρα, καθώς και στον τομέα κλιματισμού και ψύξης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ο στόχος αυτής της πιστοποίησης είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών μέσω μιας κοινής πλατφόρμας για όλους τους κατασκευαστές. Τα δεδομένα που αναφέραμε ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN1886 για τις μηχανικές ιδιότητες και σύμφωνα με το πρότυπο EN13053 για τα χαρακτηριστικά απόδοσης.

progetti

Σειρά CTS BIOX-SANITIZING 

 

Το σύστημα Bioxigen παρουσιάζει τις μονάδες αυτόνομης εξυγίανσης CTS self-sanitizing εμποδίζοντας τον σχηματισμό μικροβιακού φορτίου και συνεπώς τη μόλυνση. Το Bioxigen είναι τοποθετημένο μέσα στις μονάδες CTS, σε χώρους όπου μπορούν να συσσωρευτούν μικροβιακές μολυσματικές ουσίες, έτσι ώστε τα αρνητικά ιόντα οξυγόνου να μπορούν να εξουδετερώνουν συνεχώς τα βακτηρίδια, τη μούχλα και τους ιούς.

Πλεονεκτήματα CTS Biox-sanitizing

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας

 • Μείωση κινδύνου μόλυνσης

 • Καλύτερη απόδοση μονάδας 

Χαρακτηριστικά CTS Biox-sanitizing

 • Διαμορφωμένη απολυμαντική δράση

 • Αυτόματη εξυγίανση μονάδας

 • Αυτόματη διάγνωση

Μείωση βακτηριδίων έως και 95%

 

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing χρησιμοποιώντας τη χημική-φυσική δράση του Bioxigen, εξουδετερώνει διάφορους τύπους ρύπων. Συγκεκριμένα, το Bioxigen αλληλεπιδρά με τις κυτταρικές μεμβράνες των βακτηρίων, εμποδίζοντας την ανταλλαγή ενζύμων και συνεπώς καθιστώντας τα "νεκρά" και αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα εξαρτάται επίσης από το πόσο υγιή είναι τα συστήματα. Πολλές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (βλέπε σύνδρομο ανοσοποιητικού κτηρίου) εξαρτώνται από την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Το Bioxigen μειώνει επίσης το μικροβιακό φορτίο στα φίλτρα, καθιστώντας τα "φθαρμένα"  φίλτρα λιγότερο επικίνδυνα. 

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing εκμεταλλεύονται τη συνεχή δράση του Bioxigen για την εξάλειψη της μικροβιακής μεμβράνης στα πτερύγια των εναλλακτών θερμότητας, αποφεύγοντας της μείωση της ανταλλαγής θερμότητας και την αυξημένη πτώση πίεσης. Συνεπώς διατηρείται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Μειωμένο κόστος συντήρησης

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing δεν απαιτούν συχνό εσωτερικό καθαρισμό καθώς το σύστημα Bioxigen εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής χάρη στην ελεγχόμενη απολυμαντική του δράση σε όλες τις επιφάνειες και τα εξαρτήματα.  Επιπλέον, δεν απαιτούνται χημικές ουσίες για απολύμανση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες. 

progetti

Σειρά CTS BIOX-HYGIENIC 

 

Προηγμένες μονάδες αυτόματης εξυγίανσης. Το σύστημα Bioxigen παρουσιάζει τις μονάδες αυτόνομης εξυγίανσης CTS self-sanitizing εμποδίζοντας τον σχηματισμό μικροβιακού φορτίου και συνεπώς τη μόλυνση. Το Bioxigen είναι τοποθετημένο μέσα στις μονάδες CTS, σε χώρους όπου μπορούν να συσσωρευτούν μικροβιακές μολυσματικές ουσίες, έτσι ώστε τα αρνητικά ιόντα οξυγόνου να μπορούν να εξουδετερώνουν συνεχώς τα βακτηρίδια, τη μούχλα και τους ιούς.

Εκτός από την προληπτική δράση του Bioxigen, οι μονάδες CTS Biox-hygienic σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με ειδικά εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό με μηχανικά μέσα, χημικά και άλλα συστήματα. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές στον νοσοκομειακό τομέα, τον φαρμακευτικό ή τον τομέα τροφίμων όπου η προσοχή στην υγιεινή πρέπει να είναι η μέγιστη.

Πλεονεκτήματα CTS Biox-hygienic

 • Διατήρηση συνθηκών υγιεινής

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας

 • Μείωση κινδύνου μόλυνσης

 • Καλύτερη απόδοση μονάδας

 • Δυνατότητα χημικής απολύμανσης 

Χαρακτηριστικά CTS Biox-hygienic

 • Διαμορφωμένη απολυμαντική δράση

 • Αυτόματη εξυγίανση μονάδας

 • Αυτόματη διάγνωση βλαβών 

 • Στρογγυλεμένα εσωτερικά προφίλ

 • Ανεμιστήρες plug ώστε να απλοποιείται το πλύσιμο

 • Ανοξείδωτη λεκάνη συμπυκνωμάτων για τη συλλογή του νερού

 • Ανοξείδωτα εσωτερικά πάνελ

 • Σκελετός μονάδας από ανοξείδωτο χάλυβα

Μείωση βακτηριδίων έως και 95%

 

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing χρησιμοποιώντας τη χημική-φυσική δράση του Bioxigen, εξουδετερώνει διάφορους τύπους ρύπων. Συγκεκριμένα, το Bioxigen αλληλεπιδρά με τις κυτταρικές μεμβράνες των βακτηρίων, εμποδίζοντας την ανταλλαγή ενζύμων και συνεπώς καθιστώντας τα "νεκρά" και αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα εξαρτάται επίσης από το πόσο υγιή είναι τα συστήματα. Πολλές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος (βλέπε σύνδρομο ανοσοποιητικού κτηρίου) εξαρτώνται από την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Το Bioxigen μειώνει επίσης το μικροβιακό φορτίο στα φίλτρα, καθιστώντας τα "φθαρμένα"  φίλτρα λιγότερο επικίνδυνα. 

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing εκμεταλλεύονται τη συνεχή δράση του Bioxigen για την εξάλειψη της μικροβιακής μεμβράνης στα πτερύγια των εναλλακτών θερμότητας, αποφεύγοντας της μείωση της ανταλλαγής θερμότητας και την αυξημένη πτώση πίεσης. Συνεπώς διατηρείται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Μειωμένο κόστος συντήρησης

Οι μονάδες CTS Biox-sanitizing δεν απαιτούν συχνό εσωτερικό καθαρισμό καθώς το σύστημα Bioxigen εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής χάρη στην ελεγχόμενη απολυμαντική του δράση σε όλες τις επιφάνειες και τα εξαρτήματα.  Επιπλέον, δεν απαιτούνται χημικές ουσίες για απολύμανση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες. 

progetti

Προσαρμοσμένες μονάδες  

 

Κατόπιν αιτήματος παράγονται προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις παραμέτρους του πλαισίου εφαρμογής. Το τεχνικό γραφείο της Sital Klima υποστηρίζει τον πελάτη στον καθορισμό του προϊόντος και της απόδοσής του στις συνθήκες σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εξαρτήματα και ενσωματώνοντας τα ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ κόστους και λειτουργικότητας. Με αυτή την ευελιξία παράγονται και όλα τα άλλα προϊόντα της σειράς, αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε σε είκοσι χρόνια εμπειρίας. Τόσο στη διαδικασία σχεδιασμού όσο και στην παραγωγή χρησιμοποιούνται προγράμματα CAD-CAM που βελτιώνονται συνεχώς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες. 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΚΚΜ

bottom of page