top of page

BIOXIGEN

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΟΕΜ

 

Η απολυμαντική δράση των προϊόντων Bioxigen είναι η ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση με στόχο την αύξηση της συνολικής ποιότητας, τη μείωση της σπατάλης και της αναποτελεσματικότητας που συνδέονται με προβλήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης. Για παράδειγμα, στις βιομηχανίες τροφίμων τα απόβλητα οφείλονται σε μικροβιακό πολλαπλασιασμό, οι κανονισμοί για την υγεία και την υγιεινή απαιτούν μια σειρά από ενέργειες που ωστόσο δεν εγγυώνται την ασφάλεια, εφόσον δεν πραγματοποιούνται με επιδέξιο τρόπο. Η τεχνολογία Bioxigen εκτελεί μια ενεργή πρόληψη στην πάροδο του χρόνου, περιορίζοντας έτσι τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανεπαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Όλα αυτά προς όφελος της συνολικής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 

Στους χώρους εργασίας υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου, μεταξύ αυτών, εκείνοι που σχετίζονται με το περιβάλλον του χώρου εργασίας και μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Υπάρχει ένα «κοινωνικό βάρος» που συνδέεται με την ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους, όχι μόνο την ταλαιπωρία, τις ασθένειες αλλά και το οικονομικό κόστος που οφείλεται σε μείωση της παραγωγικότητας ή μείωση  σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Ορισμένα προληπτικά μέτρα είναι αναγκαία για τον περιορισμό των κινδύνων και την αντιμετώπιση των εσωτερικών, ρυπογόνων πηγών (βιολογικοί παράγοντες, προϊόντα, κόλλες, διαλυτικά καθαρισμού, καθώς και εργαλεία όπως φωτοτυπικά μηχανήματα ή έπιπλα εργασίας).

 

Οι μονάδες Bioxigen είναι το καλύτερο εργαλείο για την πρόληψη και τη μείωση των εσωτερικών ρύπων. Χάρη στη συνεχή ικανότητα οξειδοαναγωγής βοηθά να περιοριστεί η μετάδοση των αερομεταφερόμενων παθογόνων, μειώνει τους βιολογικούς παράγοντες και καταπολεμά οσμές και επιβλαβείς εκπομπές, «αφήνοντας» τον αέρας εξυγιασμένο. Τα προϊόντα Bioxigen μπορεί να εγκατασταθούν άμεσα στο περιβάλλον ή στο εσωτερικό των συστημάτων κλιματισμού.

 

Η τεχνολογία Bioxigen μπορεί επίσης να εισαχθεί σε άλλα προϊόντα, ολοκληρωμένα μέσα μονάδες διαχείρισης αέρα, μονάδες θέρμανσης με ανεμιστήρα, απορροφητήρες, ηλεκτρικές συσκευές, ψύκτες και άλλα, όπου θα πρέπει να αποστειρώνουν τον αέρα χωρίς τη χρήση χημικών πρόσθετων. Η σειρά Ο.Ε.Μ. αποτελείται από προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και εξελίσσεται συνεχώς.

biomixania
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η βιομηχανία και ο τριτογενής τομέας αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Κάθε τομέας έχει διαφορετικές πηγές μόλυνσης. Οι ρύποι αυτοί έχουν αντίκτυπο στα προϊόντα και στην υγεία των εργαζομένων με πιθανές οικονομικές συνέπειες για την ίδια την εταιρεία.

 

Η δράση απολύμανσης που πραγματοποιείται από τις μονάδες Bioxigen αποτρέπει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές τις μολύνσεις που, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, έχουν σημαντικές επιπτώσεις εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος έκθεσης.

Η τεχνολογία Bioxigen εξουδετερώνει τις βλαβερές χημικές αναθυμιάσεις, μειώνει τον καπνό και τις δυσάρεστες οσμές, έχει αντιβακτηριακή δράση και περιορίζει τον πολλαπλασιασμό της μούχλας ή άλλων επιβλαβών παραγόντων.

 

Η τεχνολογία Bioxigen στη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 • Φάρμες και παραγωγή αγροτικών προϊόντων

 • Φαρμακευτική βιομηχανία

 • Catering

 • Ξενοδοχεία

 • Επεξεργασία αποβλήτων

Bioxair
Maia
Purho
Mistral
trofima
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Bioxigen έχει αναπτύξει τεχνολογία για την επεξεργασία του αέρα ευαίσθητων περιβαλλόντων όπως στη βιομηχανία τροφίμων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη βέλτιστη λύση για πολλές βιομηχανίες καθώς αποτρέπει τη δημιουργία βακτηρίων και μούχλας στον αέρα και τις επιφάνειες.

 

Η συνεχής χρήση αυτού του συστήματος επιτρέπει διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας Bioxigen μπορεί να γίνει σε όλους τους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας προσφέροντας μεγάλα οφέλη, όπως:

 • Πρόληψη εξάπλωσης των αερομεταφερόμενων παθογόνων.

 • Πρόληψη της μόλυνσης κατά τη διάρκεια των φάσεων εργασίας.

 • Αποστείρωση στο τέλος της διαδικασίας.

 • Διασφάλιση της ποιότητας κατά τη διαδικασία συσκευασίας σε περιβάλλον απαλλαγμένο από περιβαλλοντικούς ρύπους.

Bioxair
Maia
Purho
Mistral
OEM
OEM

Προτείνεται ένα σύνολο προσαρμοσμένων προϊόντων κατάλληλων για εγκατάσταση μέσα σε άλλες μονάδες, για την επεξεργασία του αέρα και των επιφανειών. Η τεχνολογία Bioxigen είναι σε θέση να απολυμαίνει συνεχώς τη μονάδα εντός της οποίας εγκαθίσταται, μειώνοντας τις οσμές και τους ρύπους, με πλεονεκτήματα για τον χρήστη όσον αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια.

 

Για τη σωστή εξυγίανση πρέπει να γίνεται επιλογή της μονάδας ανάλογα με τον όγκο ή την ροή του αέρα, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παραμέτρους σχεδιασμού. Είναι γεγονός ότι παγκόσμια υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη προσοχή για την ποιότητα του αέρα και την αποστείρωση του, και για το σκοπό αυτό η τεχνολογία Bioxigen είναι ένα από τα λίγα συστήματα που δεν έχει αντενδείξεις και μπορεί να εγγυηθεί πιστοποιημένα αποτελέσματα. 

 

Σαν πεδίο εφαρμογής έχει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 • Fan coil

 • Ψυγεία και καταψύκτες

 • Αποροφητήρες

 • Αποστειρωμένα δωμάτια- χώρους

 

Η τεχνολογία Bioxigen μπορεί να ενσωματωθεί σε πολλά προϊόντα ή συστήματα ώστε να αποστειρώνει χώρους διαφόρων μεγεθών με περιορισμένο όγκο αέρα. Η εξυγίανση σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται με ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και η ποσότητα των εκπεμπόμενων θετικών και αρνητικών ιόντων είναι ισορροπημένη.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι πιστοποιημένη και δοκιμασμένη, και τα αποτελέσματά της είναι αξιοσημείωτα  όπου ο καθαρισμός δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί (για παράδειγμα σε τεχνικό διαμέρισμα φούρνων) ή  σε μονάδες εξυγίανσης μηχανημάτων παραγωγής τροφίμων ώστε να περιοριστεί η μόλυνση κατά τη διάρκεια λειτουργίας, για παράδειγμα, εφαρμογή σε δεξαμενές επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων ή για το πλύσιμο των τροφίμων. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας Bioxigen είναι πολλές, επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσαρμοσμένη λύση.

Custom

Oι εφαρμογές ιονισμού

bottom of page